• Nowość!
 • Widok z bargrafem

Regulator uniwersalny AR682.B

660,00 zł netto | 811,80 zł Brutto

Regulator temperatury i innych wielkości, tablicowy 96x96, 3 wyjścia P/SSR, 1 wyjście mA/V, ON-OFF, PID z tuningiem, timer, RS485, Ethernet, USB, MODBUS, MQTT

Symbol: AR682.B/P/P/S/WA

Wyjścia sterujące
Wyjście dodatkowe
Interfejs RS485
Ethernet
Ilość
Wysyłka 2-7 dni

 • regulacja i nadzór temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, przepływ, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny
 • konfigurowalna architektura umożliwiająca zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach (przemysłowych, ciepłowniczych, spożywczych, energetycznych, itp.)
 • obudowa tablicowa 96x96 mm, IP65 od czoła (z uszczelką akcesoryjną lub inną), IP54 bez uszczelki
 • uniwersalne wejście pomiarowe:
  • termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
  • termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
  • analogowe 0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷2,5kΩ
 • 2 przyciski funkcyjne (F i SET) oraz wejście cyfrowe (BIN) do szybkiej zmiany trybu pracy regulatora, programowalne oddzielnie: start/stop regulacji, tryb ręczny/automatyczny dla wyjść, skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna, z oddzielnymi parametrami regulacji), blokada klawiatury, kasowanie błędów i alarmów STB (LATCH), itp.
 • 3 wyjścia regulacyjne/alarmowe typu włącz/wyłącz (dwustanowe P/SSR) z niezależnymi funkcjonalnościami i algorytmami regulacji:
  • ON-OFF z histerezą (charakterystyki progowe dla grzania i chłodzenia, alarmy pasmowe w zakresie i poza zakresem oraz z przesunięciem dla regulacji trójstawnej)   
  • PID (do wyboru 3 osobne zestawy parametrów), zaawansowane funkcje automatycznego doboru parametrów PID smart logic
  • programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu z timerem, do 6 odcinków, w tym 3 odcinki typu ramping - nachylenie dla grzania/schładzania lub chłodzenia/rozmrażania, 3 wartości zadane SP z regulacją ON-OFF lub PID, wybór wyjścia pomocniczego i jego stanu, wyświetlanie pozostałego czasu dla całego odcinka lub po przekroczeniu SP, itp.)
  • termostat/regulator/wyłącznik bezpieczeństwa STB (stan alarmowy otwarty lub zamknięty, może być użyty też jako pamięć alarmów typu LATCH, np. po przekroczeniu minimum, maksimum czy pasma)
  • sterowania zaworem mieszającym trójdrożnym z siłownikiem z dwoma wejściami stykowymi (otwórz - zamknij), regulacja krokowa, serwo, na wyjściach 1 i 2
  • tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) z wartością początkową sygnału sterującego (MV) pobraną z bieżącego trybu automatycznego lub zaprogramowaną przez użytkownika
  • bezpośrednia lub odwrotna kopia stanu wyjścia 1 (dotyczy wyjść 2 i 3, może być użyte np. do realizacji przekaźnika przełącznego DPDT lub przejęcia funkcji uszkodzonego P1)
  • ograniczenie maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego (mocy), obejmuje również powiązane wyjście analogowe mA/V
 • wyjście analogowe 0/4÷20mA lub 0/2÷10V do regulacji lub retransmisji pomiarów oraz wartości zadanych:
  • pobieranie parametrów regulacji z dowolnego powiązanego wyjścia/alarmu (1, 2, 3), zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym
  • bezuderzeniowe (łagodne) przełączanie sygnału wyjściowego, np. po zmianie trybu ręczny/automatyczny czy start/stop regulacji
  • korekta (kalibracja) zakresu zmian sygnału wyjściowego (przesunięcie dla wartości krańcowych pozwalające uzyskać niestandardowe zakresy np. 2÷16mA czy 1÷9V)
 • szeroki zakres napięć zasilania (18÷265 Vac / 22÷350 Vdc) oraz wbudowany zasilacz przetworników obiektowych 24Vdc/30mA
 • czytelny wyświetlacz LED z regulacją jasności świecenia, typowymi jednostkami pomiarowymi (°C, %, %RH, m, mA, A, mV, V, k, Pa, kPa) i sygnalizacją statusu pracy:
  • kolor biały - wartość mierzona (wiersz górny), jednostki oraz symbole stanu wyjść i transmisji szeregowych
  • czerwony, wiersz dolny - do wyboru wartości zadane SP lub 8-segmentowy bargraf dla MV (sygnału sterującego), PV (pomiaru), sygnału wyjściowego mA/V lub brak (wyłączony)
 • opcjonalny interfejs szeregowy RS485, protokół MODBUS-RTU do odczytu pomiarów i konfiguracji parametrów
 • opcjonalny interfejs Ethernet, protokoły MODBUS-TCP oraz MQTT (dla internetu rzeczy IoT/M2M, aplikacji chmurowych i mobilnych), możliwość wymiany danych poprzez Internet
 • interfejs USB (złącze mikro USB, wyposażenie standardowe, do programowania parametrów, podglądu pomiarów oraz do aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
 • automatyczna lub stała kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych oraz temperatury zimnych końców termopar
 • programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, wyświetlania, komunikacji, dostępu, oraz inne parametry konfiguracyjne
 • dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika lub bez ochrony
 • sposoby konfiguracji parametrów:
  • z klawiatury umieszczonej na panelu przednim urządzenia
  • poprzez port USB, RS485 lub Ethernet i program ARsoft-CFG (dla Windows 7/10, MODBUS-RTU/TCP)
 • bezpłatne oprogramowanie ARsoft-CFG umożliwiające podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
 • nowoczesne rozwiązania techniczne, intuicyjna i prosta obsługa, wysoka dokładność i stabilność długoterminowa oraz odporność na zakłócenia

Produkty powiązane