Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

§ 1. Przepisy ogólne

 1.  Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na witrynie apar.sklep.pl jest
  APAR - Jerzy Rutkowski z siedzibą w Warszawie, prowadzący bezpośrednią działalność handlową  APAR - Biuro Handlowe, 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 6,
  zwany w dalszej części regulaminu APAR. NIP 5210127784, Regon 006912529.
 2. Sprzedaż odbywająca się za pośrednictwem sklepu internetowego jest wyłącznie z udziałem przedsiębiorców i nie dotyczy konsumentów indywidualnych.
 3. W przypadku złożenia zamówienia przez konsumenta indywidualnego, zamówienie nie jest realizowane przez sklep internetowy. Konsumentów indywidualnych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z APAR - Biurem Handlowym lub z naszymi dystrybutorami.
 4. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§ 2. Formularz zamówienia

 1. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia w sklepie internetowym, jest wypełnienie przez kupującego formularza z danymi osobowymi wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków (przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją umowy sprzedaży lub na cele marketingowe); formularz obejmuje wymienione dane: firma przedsiębiorcy, dokładny adres siedziby, NIP, osoba do kontaktu, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy do kontaktu.
 2. Złożenie przez kupującego zamówienia w sklepie internetowym równoważne jest wyrażeniu przez niego zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) dane osobowe kupującego zostają wprowadzone do bazy danych APAR. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez APAR na cele związane z realizacją umowy sprzedaży lub na cele marketingowe. Kupujący ma prawo w każdym czasie do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 3. Oferta sklepu i zasady realizacji zamówienia

 1. Ilość produktów oferowanych w sklepie internetowym jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 2. Zamówienia na wyroby są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.
 3. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia i wysłanie go do APAR przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie apar.sklep.pl.
 4. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień APAR zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji APAR zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 5. Każde prawidłowo złożone zamówienie będzie rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia.
 6. Po zweryfikowaniu formularza zamówienia APAR wysyła do kupującego e-mail zawierający informację o warunkach realizacji zamówienia (termin realizacji, warunki płatności, numer sprawy, na który należy powoływać się przy kontaktach w sprawie realizacji).
 7. Standardowo terminy realizacji zamówienia są następujące:
  • wysyłka 24h - towar jest w magazynie,
  • wysyłka 2-7 dni - produkty własne APAR,
  • dostawa 2-8 tygodni - towary naszych partnerów handlowych.
  W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie kupujący zostanie poinformowany o najszybszym terminie realizacji.
  Szczegółowy opis dotyczący dostępności produktów i terminu realizacji zawiera zakładka "Dostępność produktów".
 8. W przypadku braku akceptacji przez kupującego warunków realizacji zamówienia zobowiązany jest on do powiadomienia pocztą elektroniczną APAR o rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania warunków realizacji. Rezygnację z zamówienia należy przesłać odpowiednio na adres e-mail automatyka@apar.pl lub obudowy-zlacza@apar.pl. Brak nadesłania rezygnacji oznacza zgodę kupującego na realizację zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez APAR w potwierdzeniu zamówienia.
 9. APAR zastrzega sobie również prawo do telefonicznej weryfikacji danych złożonych na formularzu zamówienia.

§ 4. Odbiór towaru

 1. Zamawiane produkty będą dostarczane przez firmy spedycyjne DHL i UPS. Koszt dostawy podany jest w zakładce "Koszty i sposoby wysyłki" i pokrywa go kupujący.
  Zamawiane produkty mogą być odbierane przez kupującego osobiście lub przez wyznaczoną przez niego osobę w siedzibie APAR - Biuro Handlowe.
 2. Zamówione w ramach sklepu produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Cena sprzedaży będzie płacona:
  • w formie gotówkowej przy odbiorze towaru w siedzibie APAR - Biuro Handlowe lub doręczycielowi po uprzednim pokwitowaniu odbioru
  • w przypadku faktury Proforma przelewem na:
   konto APAR nr 91 1240 1125 1111 0000 0344 6595.
   Faktura Proforma jest wystawiana wraz z potwierdzeniem zamówienia i wysyłana do płatnika na wskazany adres e-mail.

§ 5. Gwarancja i Reklamacja

 1. Zakupione i dostarczone produkty są objęte gwarancją APAR. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z APAR. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą kupujący otrzymuje wraz z produktem. Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji.
 2. APAR uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.
 4. Szczegółowe warunki gwarancji i zasady działania serwisu podane są w zakładce "Warunki gwarancji".

§ 6. Przepisy końcowe

 1. APAR zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym APAR.
 3. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego apar.sklep.pl w zakresie prezentacji i realizacji zamówień należy kierować odpowiedniona adres e-mail:
  • automatyka@apar.pl
  • obudowy-zlacza@apar.pl